Ο Άγιος Νεομάρτυς Ηλίας ο Αρδούνης

28 Feb

Μαρτύρησε στην Καλαμάτα στις 31 Ιανουαρίου 1686..εορτάζει καί την Κυριακή των Μυροφόρων. (via ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ) http://wp.me/pldXq-7yI

Posted from WordPress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: